Laky

Smluvní prodejce firmy
PETER LACKE GmbH
pro Českou republiku

 

 

 Dodáváme laky, mořidla a barvy dle požadavků odběratelů.
Zajišťujeme poradenskou službu přímo u odběratele kvalifikovaným
pracovníkem firmy PETER LACKE GmbH.

Současně Vám předkládáme materiál Pain Stop 2" VBB, který se používá v lakovacích kabinách a boxech na záchyt drobných částic mlhy a na eliminaci vypouštěných do ovzduší