Polyuretanová lepidla

  • PROTOPUR PN - Výrobce CONCORDE COLLANTI
    PROTOPUR PN speciální jednosložkové polyuretanové lepidlo připravené k okamžitému použití. Lepidlo má vysokou specifickou přilnavost k obtížně slepitelným materiálům. Vynikající výsledky jsou dosahovány při lepení dřeva, lakovaných a laminovaných ploch a jiných nesavých materiálů. Při aplikaci se nanáší v malém množství protože po nanesení vypěnuje, proto je důležité důkladné přilnutí lepených ploch a jejich dostatečné zatížení. PROTOPUR PN se nanáší pouze na jednu lepenou v takovém množství aby lepidlo nevtékalo ven. Dudipur se vytvrzuje vzdušnou vlhkostí.  Lepidlo může být úspěšně používáno na lepení různých materiálů (části lakované PU nebo polyesterovými barvami, kovy, lamináty, sklo), které je možné lepit mezi sebou vzájemně. Otevřená doba při 20°C je max.30´.

  • XILOBOND EXPRESS B4/R

            Polyuretanové jednosložkové lepidlo je připravené k použití, kterým dosáhneme slepení podle norem DIN  skupina    

         D4. Expanzní lepidlo pro zváštní použití, restaurování nábytku, použití v rybářských člunech, lodních úvazišťích   a  všude tam, kde je důležitá odolnost vůči vodě.Vhodné na lepení jakéhokoliv dřeva na beton, kovy a jiné materiály.